Autorstvo, originál, plagiát

Uverejnené pred 3 rokmi

Webinár a výtvarný workshop pre pedagógov posledných ročníkov ZŠ a SŠ s cieľom pomôcť učiteľom s tým, ako pracovať so študentmi pri kritickom získavaní informácií či s dezinformáciami.

Metodické stretnutie pre pedagógov je zostavené z úvodného vstupu k téme a dvoch blokov. Prvým je odborný seminár vedený expertom na informačnú bezpečnosť – Tomášom Kriššákom z Nadácie otvorenej spoločnosti, spoluzakladateľom komunity Sebavedomé Slovensko. Téme mediálnej osvety sa venuje vyše 10 rokov, v rámci toho aj projektom Mladí proti fašizmu, #somtu, Digital Infospace Security Initiative, Infosecurity a je spoluautorom popularizačného komiksu o M. R. Štefánikovi.


Počas odborného seminára predstaví metodický list k výučbe témy Autorstvo, originál, plagiát určený pre všetkých pedagógov posledných ročníkov ZŠ a SŠ. Cieľom je poskytnúť metodickú pomoc učiteľom všeobecno-vzdelávacích a výchovných predmetov v tom, ako pracovať so študentmi pri kritickom a selektívnom získavaní informácií, pri práci s prvotnými zdrojmi, relevantnými údajmi či dezinformáciami, hoaxami a ako s nimi postupovať pri zostavovaní referátov, seminárnych či odborných prác. Spracovanie témy autorom reaguje na časté plagiátorstvo, neoriginalitu pri práci študentov so zdrojmi.


Druhú časť metodického stretnutia, výtvarný workshop, vedie výtvarník Pavol Prekop, ktorý sa zaoberá sociálnymi presahmi materiálneho objektu a vo svojej tvorbe sa často venuje i podprahovým otázkam autorstva, verejného verzus súkromného a posúva otázku autorstva, plagiátorstva, originality do súčasného výtvarného prejavu. Workshop prepája tému s námetmi výtvarných aktivít a dáva usmernenie ako zaujímavo a výtvarne priblížiť danú tému študentom.


METODICKÝ LIST PRE PEDAGÓGOV


Pred 3 rokmi

Ako fungovala komunistická propaganda a ako vplývala na široké masy? Jaro Valent z časopisu Historická revue sa rozpráva s teoretikom filmu Martinom Cielom a historikom Jakubom Šloufom.


Pred 3 rokmi

Cvičenie pre žiakov ZŠ a ich pedagógov zamerané na prácu s obrazom ako s historickým prameňom z dielne českého HistoryLabu.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.