Čo hovorili o obraze?

Uverejnené pred 3 rokmi

Cvičenie pre žiakov ZŠ a ich pedagógov zamerané na prácu s obrazom ako s historickým prameňom z dielne českého HistoryLabu.

Cvičení v digitální aplikaci pro práci s historickými prameny HistoryLab.cz je zaměřeno na detailní analýzu obrazu s názvem Díkůvzdání československého lidu generalissimu J. V. Stalinovi. Toto dílo z počátku 50. let 20. století je považováno za jeden z nejčistších projevů kultu osobnosti v tuzemském umění.


Žáci jsou vedeni k detailnímu popisu kompozice malby, jejího vnitřního sdělení a na základě doprovodných pramenů také k rozboru dobového přijetí obrazu. Práce vrcholí v interpretaci společenské role takového díla i proměny oficiální tváře státníků obecně.

Link na online CVIČENIE

Odporúčaný metodický pre pedagógov postup pri práci s cvičenímHistoryLab

je vzdelávacia aplikácia určená na prácu s historickými prameňmi. S pomocou interaktívnych nástrojov žiaci v digitálnej dielni analyzujú dobové dokumenty, historické fotografie, mapy, zvukové záznamy a ďalšie pramene. Aplikácia podporuje bádateľský spôsob výuky v dejepise. Je zameraná na 20. storočie.

Pred 3 rokmi

Webinár a výtvarný workshop pre pedagógov posledných ročníkov ZŠ a SŠ s cieľom pomôcť učiteľom s tým, ako pracovať so študentmi pri kritickom získavaní informácií či s dezinformáciami.


Pred 3 rokmi

Online workshop pre dospelých s výtvarníkom Martinom Piačekom zameraný na uvažovanie o monumente a umení vo verejnom priestore.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.