Rozvoj kritického myslenia

Uverejnené pred 3 rokmi

Webinár a workshop pre pedagógov zameraný na cieľavedomé trénovanie kritického myslenia vo vyučovaní, ktoré vedie k odhaľovaniu vzťahov medzi faktami, k vytváraniu vlastného názoru aj k prehlbovaniu poznatkov.

Vizuálny umelec Martin Piaček predstaví v prvej časti stretnutia výtvarné možnosti práce s témou na príklade svojej tvorby a prostredníctvom autorského zadania. Martin Piaček vyštudoval VŠVU v Bratislave, kde v roku 2008 získal titul ArtD. Venuje sa soche, objektu, inštalácii a digitálnej fotografii. V tvorbe sa zameriava na témy slovenskej histórie a identity, predovšetkým problematickým postavám a kontroverzným udalostiam slovenských dejín a problematike osobnej identity tvorenej na báze národnej či štátnej príslušnosti. Momentálne pôsobí ako vedúci Ateliéru vvv (vizuálne, verbálne, verejné) na Katedre intermédií VŠVU v Bratislave.


V druhej časti lektor Jakub Kobela z Akadémie kritického myslenia, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávaniu v oblasti triedenia informácií, komunikácie a rozhodovania sa ukáže, ako argumentáciu a kritické myslenie vnímať a ako ich začleniť do viacerých školských predmetov. Jakub Kobela vyštudoval sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne. V Slovenskej debatnej asociácii pracoval ako člen výkonnej rady a rozvojový koordinátor. Tvoril tiež metodiku pre Slovenskú debatnú asociáciu a ďalšie európske organizácie. Špecializuje sa na vzdelávanie v oblasti kritického myslenia a argumentácie pre školy, mimovládne organizácie a firmy.


METODICKÝ LIST pre pedagógov k semináru


Termín konania workshopu: štvrtok 13. 5. 2021 o 15.00 hod.

Online workshop sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Kontakt a prihlasovanie: Peter Pivoda / peter.pivoda@sng.sk


Pred 3 rokmi

Záznam z metodického webináru, ktorý je zameraný na využívanie umeleckých diel pri vyučovaní dejepisu.


Pred 3 rokmi

Komunizmus prišiel nielen s víziou nového socialistického človeka, ale aj so špecifickejším projektom novej socialistickej ženy. Čo to však presne znamenalo?

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.