Rozvoj kritického myslenia

Uverejnené pred 8 mesiacmi

Webinár a workshop pre pedagógov zameraný na cieľavedomé trénovanie kritického myslenia vo vyučovaní, ktoré vedie k odhaľovaniu vzťahov medzi faktami, k vytváraniu vlastného názoru aj k prehlbovaniu poznatkov.

Vizuálny umelec Martin Piaček predstaví v prvej časti stretnutia výtvarné možnosti práce s témou na príklade svojej tvorby a prostredníctvom autorského zadania. Martin Piaček vyštudoval VŠVU v Bratislave, kde v roku 2008 získal titul ArtD. Venuje sa soche, objektu, inštalácii a digitálnej fotografii. V tvorbe sa zameriava na témy slovenskej histórie a identity, predovšetkým problematickým postavám a kontroverzným udalostiam slovenských dejín a problematike osobnej identity tvorenej na báze národnej či štátnej príslušnosti. Momentálne pôsobí ako vedúci Ateliéru vvv (vizuálne, verbálne, verejné) na Katedre intermédií VŠVU v Bratislave.


V druhej časti lektor Jakub Kobela z Akadémie kritického myslenia, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávaniu v oblasti triedenia informácií, komunikácie a rozhodovania sa ukáže, ako argumentáciu a kritické myslenie vnímať a ako ich začleniť do viacerých školských predmetov. Jakub Kobela vyštudoval sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne. V Slovenskej debatnej asociácii pracoval ako člen výkonnej rady a rozvojový koordinátor. Tvoril tiež metodiku pre Slovenskú debatnú asociáciu a ďalšie európske organizácie. Špecializuje sa na vzdelávanie v oblasti kritického myslenia a argumentácie pre školy, mimovládne organizácie a firmy.


METODICKÝ LIST pre pedagógov k semináru


Termín konania workshopu: štvrtok 13. 5. 2021 o 15.00 hod.

Online workshop sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Kontakt a prihlasovanie: Peter Pivoda / peter.pivoda@sng.sk


Pred 8 mesiacmi

Záznam z metodického webináru, ktorý je zameraný na využívanie umeleckých diel pri vyučovaní dejepisu.


Pred 8 mesiacmi

Komunizmus prišiel nielen s víziou nového socialistického človeka, ale aj so špecifickejším projektom novej socialistickej ženy. Čo to však presne znamenalo?

Všetky príspevky

Newsletter A*Z

Moment...

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003