Webinár: Umelecké diela v dejepise

Uverejnené pred 3 rokmi

Záznam z metodického webináru, ktorý je zameraný na využívanie umeleckých diel pri vyučovaní dejepisu.

Pozrite si záznam z metodického semináru, ktorý bol vedený galerijnými pedagogičkami SNG Barborou Tribulovou a Miroslavou Mišovou v spolupráci s Čenkom Pýchom a Bohumilom Melicharom z pražského Ústavu pre štúdium totalitných režimov.

ÚSTR sa venuje sprostredkovaniu dejepisných tém z obdobia totality učiteľom, žiakom i verejnosti v rôznych formách. Organizuje semináre pre učiteľov, prednášky pre školy a verejnosť či výstavy. 


METODICKÝ LIST PRE PEDAGÓGOV


Pred 3 rokmi

Online workshop pre dospelých s výtvarníkom Martinom Piačekom zameraný na uvažovanie o monumente a umení vo verejnom priestore.


Pred 3 rokmi

Webinár a workshop pre pedagógov zameraný na cieľavedomé trénovanie kritického myslenia vo vyučovaní, ktoré vedie k odhaľovaniu vzťahov medzi faktami, k vytváraniu vlastného názoru aj k prehlbovaniu poznatkov.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.