SND v SNG: MILADA

Uverejnené pred 2 rokmi

Záverečným krátkym filmom vrcholí miniséria fragmentov inscenácií národného divadla v národnej galérii. Milada je prirodzenou voľbou, ktorá viac než čokoľvek vypovedá o naliehavosti zvolenej témy a potvrdzuje jej aktuálnosť.

Kolegom z divadla a filmu sa opäť podarilo v niekoľkých minútach sprostredkovať silný obsah a nenásilne prepojiť naše svety. Milada zasadená do útrob galérie je nečakane drásavým svedectvom obludnosti stalinských čias. Toto spojenie korešponduje aj s naším projektom – trio umelcov začalo maľovať veľkoformátovú maľbu na začiatku leta 1950, keď vrcholil proces s doktorkou Horákovou. Súčasťou procesu bola aj intenzívna propagandistická kampaň, ktorú dnes nazývame „škola nenávisti“. Prokuratúra bola zasypaná výzvami k hrdelnému trestu, na proces sa rozdávali lístky a nenávistné listy písali aj školopovinné deti. A na pražskom Výstavišti na plátne pribúdali šťastní občania, viali zástavy a k Stalinovým nohám sa sypali ruže..

 

Krátky film je inšpirovaný Inscenáciou Milada Činohry SND (autorská dokudráma Matúša Bachynca), ktorá vznikla v spolupráci SND a KADU – Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z.


Vo filme sú použité texty z osobných listov Milady Horákovej, ktoré adresovala svojej dcére, manželovi, ostatným členom rodiny a priateľom z pankráckej väznice a archívny materiál Proces s Miladou Horákovou (1950; Národní filmový archiv Praha).


www.snd.sk

Pred 2 rokmi

„Píšte všetci modrým perom, iná farba nebude...“ to je dobre známy text kapely Bez ladu a skladu, ktorá sa stala hitom a dáva nám tak trochu nazrieť do časov, kedy sa zrodila.


Pred 2 rokmi

Výtvarné umenie nie je pasívnym zrkadlením reality. Je to konštrukt, ktorý nám odovzdáva nejaký význam, je vizuálnou komunikáciou a jednou z jeho funkcií je aj reprezentácia moci.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.