SND v SNG: MILADA

Uverejnené pred rokom

Záverečným krátkym filmom vrcholí miniséria fragmentov inscenácií národného divadla v národnej galérii. Milada je prirodzenou voľbou, ktorá viac než čokoľvek vypovedá o naliehavosti zvolenej témy a potvrdzuje jej aktuálnosť.

Kolegom z divadla a filmu sa opäť podarilo v niekoľkých minútach sprostredkovať silný obsah a nenásilne prepojiť naše svety. Milada zasadená do útrob galérie je nečakane drásavým svedectvom obludnosti stalinských čias. Toto spojenie korešponduje aj s naším projektom – trio umelcov začalo maľovať veľkoformátovú maľbu na začiatku leta 1950, keď vrcholil proces s doktorkou Horákovou. Súčasťou procesu bola aj intenzívna propagandistická kampaň, ktorú dnes nazývame „škola nenávisti“. Prokuratúra bola zasypaná výzvami k hrdelnému trestu, na proces sa rozdávali lístky a nenávistné listy písali aj školopovinné deti. A na pražskom Výstavišti na plátne pribúdali šťastní občania, viali zástavy a k Stalinovým nohám sa sypali ruže..

 

Krátky film je inšpirovaný Inscenáciou Milada Činohry SND (autorská dokudráma Matúša Bachynca), ktorá vznikla v spolupráci SND a KADU – Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z.


Vo filme sú použité texty z osobných listov Milady Horákovej, ktoré adresovala svojej dcére, manželovi, ostatným členom rodiny a priateľom z pankráckej väznice a archívny materiál Proces s Miladou Horákovou (1950; Národní filmový archiv Praha).


www.snd.sk

Pred rokom

„Píšte všetci modrým perom, iná farba nebude...“ to je dobre známy text kapely Bez ladu a skladu, ktorá sa stala hitom a dáva nám tak trochu nazrieť do časov, kedy sa zrodila.


Pred 11 mesiacmi

Výtvarné umenie nie je pasívnym zrkadlením reality. Je to konštrukt, ktorý nám odovzdáva nejaký význam, je vizuálnou komunikáciou a jednou z jeho funkcií je aj reprezentácia moci.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.