Kompozícia obrazu

Uverejnené pred 2 rokmi

Výtvarné umenie nie je pasívnym zrkadlením reality. Je to konštrukt, ktorý nám odovzdáva nejaký význam, je vizuálnou komunikáciou a jednou z jeho funkcií je aj reprezentácia moci.

Katarína Kolbiarz Chmelinová, kurátorka zbierok starého umenia SNG, vo videu vysvetľuje, aké prostriedky použil kolektív Č-S-Č pri tvorbe monumentálnej ideologickej maľby Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi. Autorská kópia Marcela Mališa, tak ako jej predloha z 50. rokov 20. storočia, používa jasné a ľahko čitateľné výrazové znaky, ktoré nevyžadujú hlbšie štúdium. Jednoznačnými prostriedkami, ako sú monumentálny formát, vydelenie a vyzdvihnutie vodcu, či atribútmi víťazstva, ako je vlajka, dielo konštruuje a komunikuje obraz moci. 

Pred 2 rokmi

Záverečným krátkym filmom vrcholí miniséria fragmentov inscenácií národného divadla v národnej galérii. Milada je prirodzenou voľbou, ktorá viac než čokoľvek vypovedá o naliehavosti zvolenej témy a potvrdzuje jej aktuálnosť.


Pred 2 rokmi

Podarilo sa komunistickému režimu vytvoriť nový slovenský marxistický národný príbeh? Čo nám z neho pretrvalo dodnes? Jaro Valent z časopisu Historická revue sa rozprával s Adamom Hudekom z Historického ústavu SAV.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.