Umenie na objednávku

Uverejnené pred 3 rokmi

Umenie nevzniká vo vzduchoprázdne. Pri zrode nových umeleckých diel stál v dejinách spravidla vždy konkrétny objednávateľ.

Pri zrode nových umeleckých diel stál v dejinách spravidla vždy konkrétny objednávateľ, ktorý dielo inicioval, sprostredkoval, aj zaplatil. V minulosti to bola hlavne cirkev, šľachta, pápeži, králi... Týmto spôsobom potvrdzovali svoj – často významný – spoločenský status, ale aj vkusové preferencie.


Cez kategóriu objednávateľa možno bližšie poodhaliť sieť sociálnych (mocenských, ideologických atď.) vzťahov, v ktorých umelecké diela fungujú. Po februári 1948 nastupuje u nás nový objednávateľ umenia. Komunistická strana a štát si na to budujú systém inštitútov a mechanizmov slúžiacich na to, ako objednávku umeleckých diel realizovať. Ako nová forma štátnej objednávky vznikajú tzv. úlohové akcie, neskôr sa rozšíri aj o výzdobu verejných priestorov, ktoré treba skultivovať nielen esteticky, ale hlavne ideologicky... 


O tom všetkom porozpráva kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Katarína Bajcurová. 

Pred 3 rokmi

Spoločne s Národnou galériou umenia Zachęta vo Varšave vám prinášame predstavenie medzinárodného výstavno-edičného projektu Cold Revolution.


Pred 3 rokmi

Stiahnite si tematické materiály pre učiteľov / učiteľky a obohaťte svoje vyučovanie o zaujímavé námety a aktivity.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.