Cold Revolution?

Uverejnené pred 3 rokmi

Spoločne s Národnou galériou umenia Zachęta vo Varšave vám prinášame predstavenie medzinárodného výstavno-edičného projektu Cold Revolution.

Šéfkurátorka SNG Lucia G. Stach sa zhovára s Joannou Kordjak a Jérôme Bazinom, kurátormi výstavy Cold Revolution a editormi rovnomennej publikácie, ktorí v 40 min. videu podrobne predstavia kurátorský koncept výstavy a uvažovanie o umení socialistického realizmu.


Ich výstavný projekt Cold Revolution. Spoločnosť v Strednej a Východnej Európe v čase socialistického realizmu, 1948 – 1959 kriticky reflektuje vtedajšie zmeny a ilustruje ich rozsah a dynamiku pomocou vizuálneho materiálu z oblasti maľby, fotografie, filmu, dizajnu a architektúry. Zahŕňa viac ako 400 diel zo šiestich krajín bývalého východného bloku: Poľska, Československa, východného Nemecka, Bulharska, Rumunska a Maďarska.


Viac o projekte COLD REVOLUTION.


Pred 3 rokmi

Ak ste nemali šancu zúčastniť sa webináru - pozrite si jeho záznam.


Pred 3 rokmi

Umenie nevzniká vo vzduchoprázdne. Pri zrode nových umeleckých diel stál v dejinách spravidla vždy konkrétny objednávateľ.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.