Z výskumu obrazu

Prinášame vám text českej kunsthistoričky Markéty Peringerovej venovaný výskumu pôvodného monumentálneho diela Vďakyvzdanie z roku 1952.

Monumentálne dielo Díkuvzdání československého lidu generalissimu J. V. Stalinovi (1952) je dnes považované za ikonické dielo socialistického realizmu v maľbe. Vo svojej dobe sa však netešilo uznaniu. Všetko začalo v roku 1950, kedy Ministerstvo poľnohospodárstva vyhlásilo súťaž na obraz reprezentujúci Československú republiku na Poľnohospodárskej výstave v Moskve. Do súťaže sa zapojili maliari Jan Bauch, Vojtěch Tittelbach, Adolf Zábranský a Jan Čumpelík, ktorý nakoniec vyhral. Požadovaný bol monumentálny rozmer (870 x 800 cm), námetom mala byť oslava vodcu Sovietskeho zväzu J. V. Stalina.


V štúdii Markéty Peringerovej sa dozviete, aké boli ďalšie okolnosti vzniku diela, kedy bolo dokončené, verejne prezentované a ako ho prijala dobová kritika. Text taktiež naznačuje možné inšpirácie a komparáciu kompozície diela s tradičnými schémami historickej maľby, ktoré oslavujú panovníkov.


TEXT Markéty Peringerovej

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.