Prednáška: Reprodukovanie umeleckého diela

Uverejnené pred 3 rokmi

Prednáška o histórii a dôvodoch reprodukovania umeleckých diel sa uskutoční naživo v Esterházyho paláci. Teším sa na vás.

Témou prednášky Zuzany Ludikovej, kurátorky zbierok starého umenia SNG, bude manuálna výroba reprodukovania iného umeleckého diela vykonaná bez nečestného úmyslu. Súčasná predstava autenticity má tendenciu zakrývať skutočnosť, že kopírovanie bolo ústrednou črtou umeleckej praxe od staroveku. Na rozdiel od falšovateľa, kopista vytvára dielo, ktoré, hoci vychádza z iného diela, nemá klamať diváka alebo kupujúceho. Žiaľ, takéto dielo môže byť následne identifikované a predané ako originál.


termín: štvrtok 24. 6. o 18.00 h

vstupné: 2 € / 1 €

miesto: Esterházyho palác – 1. poschodie, Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov

rezervácia: pokladna.ep@sng.sk

Pred 3 rokmi

Aká bola vízia ideálneho socialistického mesta a architektúry? Aký máme v súčasnosti vzťah k architektonickému dedičstvu z obdobia socializmu?


Pred 3 rokmi

Mini filmová séria je jedným z ponorov do spôsobov vyrovnávania sa s minulosťou v umení umením. Projekt Akcia ZET v národnej galérii sa stal platformou, ktorej sa chopili kolegovia z národného divadla.

Všetky príspevky

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.