Stracený svatý

Uverejnené pred 2 mesiacmi

štvrtok 28. 10. / uvedenie prvej česko-slovenskej (takmer) detektívky s kunsthistorickou zápletkou spojená s prednáškou o stratenom obraze a vzniku knihy.

STRACENÝ SVATÝ, kniha, ktorá súvisí s umenovednou výpravou, nie je katalógom akcie, ale tak ako celá výprava, je žánrovým experimentom. Jej uvedenie je pre nás príležitosťou na prednášku, ktorá by mala osvetliť príbeh strateného obrazu, kontext jeho vzniku, ale aj spôsob a prípravu knižnej publikácie. Kto všetko sa na príprave knihy podieľal, kto sa dejinami obrazu zaoberal, kde všade sme obraz hľadali, ale aj ako mohlo niečo také v postdemokratickom Československu v 50. rokoch vzniknúť, to všetko sa za pomoci obrázkov a za 45 minút pokúsime v átriu SNG osvetliť.


Ilustrovaná kniha je netradičným sprievodcom po česko-slovenskom umení socialistického realizmu. Je vystavaná na historických faktoch a vysvetľuje kultúrny kontext stalinizmu – obdobia, kedy politika a umenie fungovali ruka v ruke. Pracuje s poznámkovým aparátom, ktorý dopĺňajú komiksové príbehy. 


Knihu autorov Ondřeje Horáka, Alexandry Kusej a ilustrátora Jindřicha Janíčka uvedieme priamo pred autorskou kópiou propagandistického obrazu s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorú niekoľko mesiacov maľoval Marcel Mališ v rámci projektu Akcia ZET v SNG.


Na podujatie je voľný vstup.


Pred 2 mesiacmi

Podarilo sa komunistickému režimu vytvoriť nový slovenský marxistický národný príbeh? Čo nám z neho pretrvalo dodnes? Jaro Valent z časopisu Historická revue sa rozprával s Adamom Hudekom z Historického ústavu SAV.


Pred 11 mesiacmi

Kde máme hľadať korene javov, v ktorých sa pradávne ľudské túžby po lepšom a bezbolestnom svete premieňajú do moderných totalitných ideológií? Jaroslav Valent sa rozprával s politológom Tomášom Zálešákom o novom politickom náboženstve.

Všetky príspevky

Newsletter A*Z

Moment...

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003