Vydávame sa na niekoľkomesačnú vzrušujúcu umenovednú výpravu, na ktorej otvoríme dôležité a aktuálne témy

O projekte

Pridané

Prednáška: Reprodukovanie umeleckého diela

Pred dňom

Prednáška o histórii a dôvodoch reprodukovania umeleckých diel sa uskutoční naživo v Esterházyho paláci. Teším sa na vás.


Pred 4 dňami

Umenie nevzniká vo vzduchoprázdne. Pri zrode nových umeleckých diel stál v dejinách spravidla vždy konkrétny objednávateľ.


Pred 5 dňami

Spoločne s Národnou galériou umenia Zachęta vo Varšave vám prinášame predstavenie medzinárodného výstavno-edičného projektu Cold Revolution.


Pred týždňom

Ak ste nemali šancu zúčastniť sa webináru - pozrite si jeho záznam.

Všetky príspevky

Texty

Česko-slovenský detektívny príbeh s kunsthistorickou zápletkou, komiksom a historickým ponaučením


Mária Peringerová o výskume pôvodného diela Vďakyvzdanie z roku 1952

Všetky texty

Newsletter A*Z

Moment...

Partneri projektu

Cold Revolution

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.

„našou motiváciou je presvedčenie, že proti nebezpečenstvu totality vedie iba jedna cesta: cesta skúsenosti a slobodnej diskusie o tom, čoho sa treba vyvarovať“

Traumfabrik Kommunismus, 2003